نویسنده وردپرس

نویسنده :امکان ارسال پست ها را دارد نویسنده تنها اقدام به نوشتن و ارسال پست ها و صفحات بپردازد در این حالت مطلب ارسالی توسط مشارکت کننده تا زمانی که توسط مدیر مورد تایید قرار نگیرد بر روی سایت به […]

wordpress

آشنایی با ورد پرس: آوازه نصب 5 دقیقه ای اولین چیزی است که شما درمورد وردپرس متوجه خواهید شد که راه معمول نصب ورد پرس بر روی سرور است. سرور کامپیوتری است که اطلاعات سایت شما در آن قرار می […]